Klassieke
Chinese dans

Klassieke Chinese dans, die 5.000 jaar Chinese cultuur bewaart en gebaseerd is op traditionele esthetiek, werd ooit doorgegeven onder het volk, aan keizerlijke hoven en via eeuwenoude toneelstukken. Gedurende duizenden jaren werd de dans voortdurend verfijnd, om uiteindelijk uit te groeien tot de uitgebreide en onmiskenbaar Chinese dansvorm die we vandaag kennen.

Unieke eigenschappen

Klassieke Chinese dans heeft zijn eigen training in basisvaardigheden, fysieke expressie en houdingen, sprongen, salto's, spins en andere moeilijke tuimeltechnieken, en vormt zo een uitgebreid en onafhankelijk danssysteem.

Klassieke
Chinese dans

Technische bewegingen

Video's | Woordenlijst

Showcase van technische klassieke Chinese dansbewegingen